Les cuidadores de Senniors segueixen un rigorós procés de selecció en què verifiquem detalladament tota la seva trajectòria professional i la seva veracitat. Ens assegurem que les nostres cuidadores siguin professionals, estiguin especialitzades en la cura de persones grans i dependents. Així mateix, ens assegurem que les candidates que us presentem compleixin al 100% amb el perfil necessari per cuidar el teu ésser estimat (tenint en compte el seu estat físic i cognitiu, si té alguna patologia concreta, el seu caràcter, aficions, etc.).

Quan es contracta una cuidadora directament sense la mediació d’una empresa experta i professional com Senniors, es corre el risc de contractar algú que hagi mentit sobre la seva trajectòria professional i/o formació , que faciliti referències que no siguin reals , que no sigui un cuidador professional o que no tingui les competències professionals, habilitats i aptituds necessàries per cuidar el teu familiar, en la seva situació particular, amb els estàndards esperats .

Així mateix, en comptar amb una empresa com Senniors, us podeu despreocupar de fer tots els tràmits amb la Seguretat Social, de preparar el contracte i nòmines mensuals. En cas que la cuidadora s’hagi d’absentar al lloc de treball (vacances, baixes laborals, etc.), teniu garantit que una altra cuidadora la substituirà durant el període de la vostra absència.