Ens diferenciem per basar les nostres cures en un Model d’Atenció Centrat a la Persona. Per nosaltres, és primordial la tranquil·litat de les famílies que confien en el nostre equip format per professionals sociosanitaris per oferir unes cures amb garantia de qualitat. Per poder assegurar la consecució d’aquests objectius, ens donem suport a la figura de la coordinadora social que s’encarrega de fer una valoració sociosanitària a la persona usuari per poder identificar quines cures es necessiten i com es vol anar amb compte, realitzant un programa personalitzat de cures per al dia a dia i un seguiment per assegurar l’adaptació contínua dels nostres serveis a la persona cuidada i el seu entorn.