El coordinador social és la figura de referència per a lusuari, les famílies i les cuidadores. Alhora, és la persona responsable d’acompanyar l’usuari en les diferents etapes de la vida per adaptar les cures a les necessitats de la persona.

Altres funcions del coordinador:

  • Realitzar una valoració sociosanitària de lusuari i de lentorn per entendre les necessitats específiques de la persona.
  • Elaborar un programa de cures a domicili i establir uns objectius de treball.
  • Adaptar en el temps el pla de cura tenint en compte les necessitats específiques de l’usuari.
  • Recollir qualsevol requeriment, dubte o necessitat de la família relacionada amb l’àmbit sociosanitari.