Es realitza a través de la coordinadora social assignada que és professional a l’àmbit. Aquesta valoració permet conèixer i determinar les necessitats i les cures que necessita la persona en diversos àmbits de la seva vida diària. Aquesta valoració es realitzarà de forma presencial sempre que la família ho requereixi ia l’àrea metropolitana de Madrid (i determinades localitzacions de la perifèria properes), la resta de valoracions que no compleixin aquest requisit de localització es realitzaran per trucada o modalitat online .

Una valoració sociosanitària és el resultat de lanàlisi de la situació biopsicosocial de la persona a cuidar. Això inclou lestudi de làmbit de la persona a nivell físic, cognitiu, social, psicològic i emocional. A partir d’aquí, el coordinador social assignat serà la persona responsable d’elaborar un programa de cures a mesura que ajudi la persona a viure a casa amb les millors cures i millor qualitat de vida. Això ens permet adaptar-nos a les necessitats i preferències i fer del vostre pla de cures un model únic d’atenció.