(REVISAR) Legalment l’ocupador ha de ser una persona física, ja que en cas de ser una empresa no està permesa la pernocta al domicili.

Nota: Aquest tipus de contractació no es pot abonar amb el xec servei.