La quota mensual inclou el manteniment dels serveis esmentats a l’apartat anterior així com un seguiment personalitzat del cas.

  1. Valoració sociosanitària (aproximadament cada 6 mesos). És el temps estimat en què es considera que pot existir algun canvi en la persona gran. Amb això podem adaptar els plans de cures així com poder adaptar-nos a les possibles noves necessitats.
  2. Plans de cures centrades en la persona (actualitzades cada 3 mesos). Programes d’estimulació cognitiva i/o física adaptats a la persona amb l’objectiu de millorar-ne el benestar i la qualitat de vida.
  3. Acompanyament continuat de la coordinadora social per a qualsevol requeriment i/o necessitat.
  4. Seguiment de les cures. La coordinadora s’encarregarà de fer seguiment telefònic de forma trimestral amb la família per conèixer l’adaptació amb la cuidadora i els plans de cures. Aquest seguiment es farà mensual amb la cuidadora per assegurar-ne l’adaptació.
  5. Atenció telefònica els 7 dies de la setmana per gestionar consultes, canvis de serveis i/o incidències.
  6. Gestió administrativa. Realització i enviament de les nòmines de forma mensual.
  7. Assessorament laboral i sobre la llei de dependència
  8. Garantia de reemplaçament i/o substitució de la cuidadora sense cost afegit en el procés de selecció, i només cal abonar la nòmina i la part corresponent de la Seguretat Social del temps treballat.
  9. Accés a l’assessorament sobre els serveis addicionals: fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia, ortopèdia, farmàcia, etc. A domicili.