L’ocupador és la persona que figura com a contractant de la cuidadora. Deu ser la persona que rebrà les cures o un familiar/persona de referència que se’n farà càrrec.

Hi ha dos tipus de contractació: la família és l’ocupadora i l’empresa. La pràctica habitual de contractació en aquest tipus de serveis és que sigui la família ja que si l’empresa és el cost del servei s’encareix un 33% (el règim de contractació és diferent). A través del règim especial d’empleades de la llar és la família l’ocupadora.